Regulamin

1. Palenie przez gości jest dozwolone wyłącznie na loggi mieszkania. Palenie w mieszkaniu jest zabronione.
2. Prosimy o ciche użytkowanie mieszkania niezakłócające spokoju innych mieszkańców budynku. W przypadku głośnych hałasów i zakłócania spokoju mieszkańców zastrzegamy możliwość wcześniejszej anulacji pobytu gości bez zwrotu kosztów.
3. Prosimy o zamykanie wszystkich okien i drzwi przed opuszczaniu mieszkania. Okno i drzwi do loggi/balkonu powinny być dodatkowo zablokowane z użyciem blokad w klamkach. Pozostawienie otwartych drzwi i okien przy opuszczaniu mieszkania nie zabezpieczy mieszkania ani rzeczy w nim pozostawionych i będzie stanowić wyłączną odpowiedzialność gości za ewentualne straty. Nie odpowiadamy za bagaż i przechowywanie rzeczy naszych gości.
4. Przy zameldowaniu prosimy o okazanie dokumentu tożsamości przez gościa rezerwującego pobyt (w przypadku gości nie posiadających statusu zweryfikowanego dokumentem tożsamości przy rezerwacji on-line) oraz podpisanie dokumentu przekazania mieszkania oraz kluczy wraz z regulaminem domu.